Postavljeno 01-Mar-2018

Sudski tumač i prevodilac za engleski, nemački, španski, francuski i italijanski jezik

Pružamo kompletan asortiman prevodilačkih usluga za pojedince, organizacije, institucije i preduzeća. Naši lingvisti su diplomirani filolozi i članovi Udruženja naučnih stručnih prevodilaca u Srbiji. Dosledno pružamo visokokvalitetne prevodilačke usluge u svim oblastima pevođenja i sektorima sa overom sudskog tumača ili bez overe. Nudimo profesionalne prevode po povoljnim cenama kao i besplatnu dostavu prevoda. Prevodimo i overavamo lična dokumenta (diplome, svedočanstva, potvrde, ugovori, uverenja i slično), pravna i sudska dokumenta, dokumentaciju društava, tehničku dokumentaciju, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, ostala stručna dokumenta, spise, sertifikate, rešenja i slično. Naša agencija vam pruža usluge prevođenja i sudskog tumačenja na engleskom jeziku, nemačkom jeziku, španskom jeziku, francuskom jeziku i italijanskom jeziku.
Zatražite ponudu
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.