Postavljeno 07.05.2018.

Sudski tumač i prevodilac za engleski, nemački, španski, francuski i italijanski jezik

Prevodi svih vrsta dokumenata sa overom sudskih tumača - sudskih prevodilaca

Nudimo vam vrhunski kvalitet profesionalnih prevoda po veoma povoljnim cenama kao i besplatnu dostavu prevedenih dokumenata. Prevodimo i overavamo lična dokumenta građana: diplome, svedočanstva, potvrde, ugovore, uverenja i slično, pravna i sudska dokumenta, dokumentaciju društava, tehničku dokumentaciju, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, ostala stručna dokumenta, spise, sertifikate, rešenja i sl.

Pored usluge prevođenja, svaki vaš dokument se dodatno lekturiše. Lektura i korektura podrazumeva stilsku, gramatičku i jezičku obradu teksta koja odgovara jeziku na koji se prevodi, a takođe i proveru i ispravljanje slučajnih interpunkcijskih, tipografskih, pravopisnih i ostalih grešaka ili drugih manjih propusta. Takođe proveravamo gramatiku, pravopis i opštu povezanost i integritet originalnog i prevedenog dokumenta..

Naša agencija pruža usluge prevođenja i sudskog tumačenja za engleski jezik, nemački jezik, italijanski jezik, francuski jezik i španski jezik. Naši sudski tumači i sudski prevodioci imaju univerzitetsku diplomu i polagali su ispite da bi dokazali svoje znanje jezika i znanje pravne terminologije. Prevodilačka Agencija Popović je profesionalni jezički centar čije sedište se nalazi u Beogradu.

Vrhunski kvalitet, poverenje, dostupnost, pouzdanost, ekspeditivnost, pristupačne cene i korektan odnos prema klijentima su razlozi za stalni rast popularnosti naše prevodilačke agencije..
Zatražite ponudu
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.